AEG là Tổ chức giáo dục và Tư vấn du học Mỹ hàng đầu tại Việt Nam. Với chương trình STEAM English độc đáo và sáng tạo, học Tiếng Anh thông qua phương pháp STEAM của Mỹ, các em học sinh sẽ được:

  • Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành thông qua các dự án STEAM
  • Phát triển tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình bằng tiếng Anh
  • Khám phá năng lực và đam mê của bản thân để định hướng đúng ngành nghề cho tương lai
  • Trau dồi kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề

Sau hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, những thành tựu mà AEG đã đạt được:

  • Tư vấn du học thành công cho hơn 2.500 học viên với tổng giá trị học bổng và hỗ trợ tài chính hơn 200 triệu USD
  • Đại diện duy nhất của học bổng ASSIST tại Việt Nam
  • Đơn vị duy nhất được quyền tổ chức kỳ thi SSAT tại Việt Nam
  • Là tổ chức giáo dục đầu tiên tại Châu Á đạt chứng nhận STEM bởi tổ chức Cognia, Mỹ
  • Gần 10,000 lượt học sinh đã tin tưởng theo lộ trình học tập của AEG