LỰA CHỌN CHO XUẤT ĐĂNG KÝ GIẢI HÀ NỘI MARATHON TECHCOMBANK

OPTIONS FOR YOUR TECHCOMBANK HA NOI MARATHON REGISTRATION

Quý VĐV vui lòng lựa chọn những phương án dưới đây cho xuất đăng ký của mình trước ngày 12/06. Sau thời gian này suất đăng ký của bạn sẽ được tự động chuyển sang ngày diễn ra sự kiện mới vào quý I năm 2021.

Please complete your selection before June 12th. After this time your registration will be automatically transferred to the new event date in the first quarter of 2021.

[wpdatatable id=”2″]

Lưu ý: Trong trường hợp bạn chọn chuyển đổi lấy VOUCHER, mã VOUCHER sẽ được gửi đến bạn vào ngày 26/06 thông qua email.
Mã VOUCHER phải được sử dụng để quy đổi thành suất tham gia 2 tháng trước ngày sự kiện.

  • TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Việt Nam 2020 (Diễn ra ngày 6/9/2020, phải quy đổi trước ngày 6/7/2020)
  • Sunrise SPRINT Việt Nam 2020 (Diễn ra ngày 5/9/2020, phải quy đổi trước ngày 5/7/2020)
  • IRONKIDS Việt Nam 2020 (Diễn ra ngày 5/9/2020, phải quy đổi trước ngày 5/7/2020)
  • Newborns Việt Nam Runout 2020 (Diễn ra ngày 4/9/2020, phải quy đổi trước ngày 4/7/2020)
  • Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2020 (Diễn ra ngày 13/12/2020, phải quy đổi trước ngày 13/10/2020)

Trong trường hợp Quý Vận động viên còn bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email marathonhn@sunriseevents.com.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Notice:

In case you choose to get VOUCHER, the VOUCHER code will be sent to you on June 26 via email. VOUCHER code must be redeemed for REGISTRATION up to 2 months prior to the event date.

  • TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Viet Nam 2020 (event date 6/9/2020, must be redeemed before 6/7/2020)
  • Sunrise SPRINT Viet Nam 2020 (event date 5/9/2020, must be redeemed before 5/7/2020)
  • IRONKIDS Viet Nam 2020 (event date 5/9/2020, must be redeemed before 5/7/2020)
  • Newborns Viet Nam Runout 2020 (event date 4/9/2020, must be redeemed before 4/7/2020)
  • Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 2020 (event date 13/12/2020, must be redeemed before 13/10/2020)

If you have any questions, please contact us via email marathonhn@sunriseevents.com.vn for further assistance.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.