Cột Mốc Vượt Trội

Hẹn gặp bạn tại vạch đích Ngày 10 tháng 12 năm 2023!
Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội – Cột mốc 5 năm vượt trội

Bản Đồ
Đường Chạy

Hãy hoà mình vào sự đổi mới của một trong những thành phố năng động nhất thế giới

Các Cự Ly Và Lệ Phí

CỰ LY / GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ SỚM ĐĂNG KÝ THƯỜNG
Marathon VND 1,675,000 VND 2,075,000
Bán Marathon VND 1,400,000 VND 1,675,000
10km VND 975,000 VND 1,150,000
5km VND 675,000 VND 775,000
Giải Chạy Thiếu Nhi VND 575,000 VND 650,000

Đối Tác

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.