Giải thưởng

MARATHON GIẢI MARATHON VIỆT NAM MỞ RỘNG (CHỈ 42.195KM)
Nam (USD) Nữ (USD)
Giải nhất 2,000 2,000
Giải nhì 1,000 1,000
Giải ba 750 750
Giải tư 500 500
Giải năm 250 250
MARATHON GIẢI CHUNG CUỘC NHÓM TUỔI CỰ LY (CHỈ 42.195KM)
Nam (USD) Nữ (USD)
Giải nhất 500 500
Giải nhì 350 350
Giải ba 250 250
MARATHON GIẢI MARATHON NHÓM TUỔI 18 – 29 CỰ LY (CHỈ 42.195KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
MARATHON GIẢI MARATHON NHÓM TUỔI 30 – 39 CỰ LY (CHỈ 42.195KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
MARATHON GIẢI MARATHON NHÓM TUỔI 40 – 49 CỰ LY (CHỈ 42.195KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
MARATHON GIẢI MARATHON NHÓM TUỔI 50 – 59 CỰ LY (CHỈ 42.195KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
MARATHON GIẢI MARATHON NHÓM TUỔI 60+ CỰ LY (CHỈ 42.195KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
BÁN MARATHON GIẢI CHUNG CUỘC NHÓM TUỔI CỰ LY (CHỈ 21.1KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
BÁN MARATHON GIẢI BÁN MARATHON NHÓM TUỔI 18 – 29 CỰ LY (CHỈ 21.1KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
BÁN MARATHON GIẢI BÁN MARATHON NHÓM TUỔI 30 – 39 CỰ LY (CHỈ 21.1KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
BÁN MARATHON GIẢI BÁN MARATHON NHÓM TUỔI 40 – 49 CỰ LY (CHỈ 21.1KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
BÁN MARATHON GIẢI BÁN MARATHON NHÓM TUỔI 50 – 59 CỰ LY (CHỈ 21.1KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
BÁN MARATHON GIẢI BÁN MARATHON NHÓM TUỔI 60+ CỰ LY (CHỈ 21.1KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
10 KM GIẢI CHUNG CUỘC NHÓM TUỔI CỰ LY (CHỈ 10KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
05 KM GIẢI CHUNG CUỘC NHÓM TUỔI CỰ LY (CHỈ 05KM)
Giải Nam/ Nữ
Giải nhất Cúp
và vật phẩm từ nhà tài trợ
Giải nhì
Giải ba
Lưu ý: Các giải thưởng đã bao gồm thuế

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.