Giải thưởng

1. Giải Marathon mở rộng

Marathon Giải mở rộng
Giải Nam (USD) Nữ (USD)
Giải nhất 5,000 5,000
Giải nhì 2,500 2,500
Giải ba 1,500 1,500
Giải tư 1,000 1,000
Giải năm 750 750
Các giải thưởng đã bao gồm thuế

2. Giải Marathon mở rộng dành cho người Việt Nam

Marathon Giải mở rộng Việt Nam (chỉ 42.195km)
Giải Nam (USD) Nữ (USD)
Giải nhất 2,000 2,000
Giải nhì 1,000 1,000
Giải ba 750 750
Giải tư 500 500
Giải năm 250 250
Các giải thưởng đã bao gồm thuế
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.