Quy trình Nhận bộ vật phẩm đua (Race Kit)  

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 4

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

Bộ vật phẩm đua và BIB sẽ sẵn sàng chờ bạn tại Làng Marathon vào các khung giờ sau đây:

Thời gian:

 • Thứ sáu, 09 tháng 4, 2021 từ 09:30 giờ đến 20:30 giờ.
 • Thứ bảy, 10 tháng 4, 2021 từ 08:00 giờ đến 20:00 giờ. 

Địa điểm: 

 • Khu vực Đăng Ký tại Làng Marathon – Empire City, Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ)  – Bản đồ Google

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:

 1. DÀNH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CỰ LY MARATHON, BÁN MARATHON, 10km và 05km 
 • Thời gian thi đấu: ngày 11 tháng 04 năm 2021
 • Để quy trình nhận bộ vật phẩm đua diễn ra thật thuận lợi, hãy mang theo những giấy tờ này khi đến.

Nhận trực tiếp:

 • Hình ảnh hoặc bản in mã QR (trong email)
 • Chứng minh thư/ căn cước công dân/ hộ chiếu của vận động viên
 • Hình ảnh hoặc bản in đã điền Tờ Khai Y tế tại ứng dụng Tờ khai y tế (App Store hoặc Google Play)

Đại diện nhận thay:

 • Hình ảnh hoặc bản in mã QR (trong email)
 • Bản sao chứng minh thư/ căn cước công dân/ hộ chiếu của vận động viên (Không chấp nhận bản scan hoặc hình ảnh)
 • Bản sao của chứng minh thư/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người nhận thay (không cần công chứng)
 • Giấy ủy quyền cho người nhận thay (Tải tại đây)
 • Đơn Miễn trừ Trách nhiệm đã được VĐV điền và ký (Tải tại đây)
 • Hình ảnh hoặc bản in đã điền Tờ Khai Y tế tại ứng dụng Tờ khai y tế (App Store hoặc Google Play) Điền bởi Vận động viên
 • Hình ảnh hoặc bản in đã điền Tờ Khai Y tế tại ứng dụng Tờ khai y tế (App Store hoặc Google Play) Điền bởi người nhận thay.

*Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: marathontcbhcmc@sunriseevents.com.vn hoặc hotline 0785.002.115

 1. DÀNH CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “THÁCH THỨC DOANH NGHIỆP” VÀ MUỐN NHẬN THEO NHÓM:
 • Thời gian thi đấu: ngày 11 tháng 04 năm 2021
 • Đại diện công ty hoặc đại diện nhóm cần chuẩn bị và mang theo những giấy tờ này khi đến.
 • Danh sách Vận Động Viên của công ty theo mẫu của Ban Tổ chức.
 • Giấy miễn trừ trách nhiệm đã ký bởi tất cả Vận Động Viên (Tải tại đây)
 • Bản sao chứng minh thư/ căn cước công dân/ hộ chiếu của tất cả Vận Động Viên, không chấp nhận bản điện tử.
 • Bản sao chứng minh thư/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người được ủy quyền nhận hộ, không chấp nhận bản điện tử. 

*Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: sales@sunriseevents.com.vn hoặc hotline 0785.002.115. Sau thời gian trên, chúng tôi không hỗ trợ nhận theo nhóm.

 1. DÀNH CHO GIẢI CHẠY THIẾU NHI
 • Thời gian thi đấu: 16:05 ngày 10 tháng 04 năm 2021
 • Bố mẹ hoặc người giám hộ cho các vận động viên nhí hãy mang theo những giấy tờ này khi đến.

Thời gian:

 • Thứ sáu, 09 tháng 4, 2021 từ 09:30 giờ đến 20:30 giờ.
 • Thứ bảy, 10 tháng 4, 2021 từ 08:00 giờ đến 14:15 giờ. 

⇒  Lưu ý: Bạn sẽ phải đến nhận bộ dụng cụ đua cho các vận động viên nhí trước 14:15. Sau thời điểm này, sẽ có các hoạt động và khởi động, mà con bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đấy!

Địa điểm: 

 • Khu vực Đăng Ký tại Làng Marathon – Empire City, Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ)  – Bản đồ Google

Nhận trực tiếp:

 • Hình ảnh hoặc bản in mã QR (trong email)
 • Hộ chiếu/ Giấy khai sinh của vận động viên
 • Chứng minh thư/ căn cước công dân/ hộ chiếu của Cha/ mẹ / người giám hộ
 • Hình ảnh hoặc bản in đã điền Tờ Khai Y tế tại ứng dụng Tờ khai y tế (App Store hoặc Google Play)

Đại diện nhận thay:

 • Hình ảnh hoặc bản in mã QR (trong email)
 • Hộ chiếu/ Giấy khai sinh của vận động viên
 • Chứng minh thư/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người nhận thay
 • Giấy ủy quyền từ cha, mẹ hoặc người giám hộ nếu người đến nhận không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ (Tải tại đây)
 • Đơn miễn trừ trách nhiệm có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ (Tải tại đây)
 • Hình ảnh hoặc bản in đã điền Tờ Khai Y tế tại ứng dụng Tờ khai y tế (App Store hoặc Google Play)  Điền bởi Vận động viên
 • Hình ảnh hoặc bản in đã điền Tờ Khai Y tế tại ứng dụng Tờ khai y tế (App Store hoặc Google Play) Điền bởi người nhận thay.

*Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: marathontcbhcmc@sunriseevents.com.vn hoặc hotline 0785.002.115

*Xin lưu ý: Tờ Khai Y tế tại ứng dụng Tờ khai y tế (App Store hoặc Google Play) chỉ có hiệu lực trong thời gian 24 giờ.  Làng Marathon yêu cầu tất cả mọi người bắt buộc mang khẩu trang, đồng thời thực hiện sát khuẩn bằng nước rửa tay và tiến hành đo thân nhiệt trước khi vào.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.