NHẬN RACE KIT

Ngày:

 • Thứ 6, ngày 26 tháng 02 năm 2021
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 02 năm 2021

DÀNH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN CỰ LY MARATHON, BÁN MARATHON, 10km và 05km ngày 28 tháng 02 năm 2021

 Đối với vận động viên tự đến nhận bộ phụ kiện

 • Giấy photo: Chứng minh thư, Passport, thẻ thường trú (dành cho người nước ngoài),v.v…
 • Giấy miễn trừ trách nhiệm.
 • Email xác nhận với mã đơn hàng

** Vận động viên dưới 18 tuổi sẽ phải đem theo Giấy đồng ý của Bố Mẹ hoặc Người Giám Hộ đã được phụ huynh ký tên.

** Vận động viên là người nước ngoài đăng ký theo phí dành cho Vận động viên Việt Nam sẽ  đem theo Thẻ thường trú ở Việt Nam. Nếu không có, sẽ phải trả phần chênh lệch giữa phí đăng ký.

Đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nhận hộ:

 • Đơn ủy quyền của Vận Động Viên cho người được Ủy Quyền.
 • Giấy miễn trừ trách nhiệm đã ký bởi Vận Động Viên.
 • Bản sao chứng minh thư/passport của Vận Động Viên, không chấp nhận bản điện tử.
 • Bản sao chứng minh thư/passport photo của người được ủy quyền nhận hộ, không chấp nhận bản điện tử.

Đối với các công ty đăng ký chương trình “Thách thức doanh nghiệp” và muốn nhận theo nhóm.  Người đại diện xin vui lòng chuẩn bị:

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: register@sunriseevents.com.vn hoặc hotline 0785.002.115 trước ngày 28.11.2019. Sau thời gian trên, chúng tôi không hỗ trợ nhận theo nhóm.

 • Danh sách Vận Động Viên của công ty theo mẫu của Ban Tổ Chức.
 • Giấy miễn trừ trách nhiệm đã ký bởi tất cả Vận Động Viên.
 • Bản sao chứng minh thư/passport của tất cả Vận Động Viên, không chấp nhận bản điện tử.
 • Bản sao chứng minh thư/passport photo của người được ủy quyền nhận hộ, không chấp nhận bản điện tử.

 

DÀNH CHO GIẢI CHẠY THIẾU NHI ngày 27 tháng 02 năm 2021

 Đối với bố mẹ hoặc người giám hộ cho bé

 • Giấy miễn trừ trách nhiệm.
 • Email xác nhận với mã đơn hàng
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.