Thử thách câu lạc bộ chạy

Đây là thử thách cho các câu lac bộ chạy ở Việt Nam và khu vực nhằm tạo ra sự cạnh tranh thân thiện và hấp dẫn giữa các câu lạc bộ. Các thành viên của các câu lạc bộ chạy chỉ phải xác định câu lạc bộ của họ trong mẫu đăng kí online, thử thách sẽ được dựa trên kết quả của cuộc thi.

Mỗi thành viên tham gia và hoàn thành Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 6 sẽ được ghi điểm như danh sách ở bảng sau:

42.195km 21.1km 10km NAM
(điểm)
NỮ
(điểm)
Dưới 3 giờ 30 phút Dưới 1 giờ 45 phút Dưới 45 phút 100 150
Dưới 4 giờ Dưới 2 giờ Dưới 50 phút 80 100
Dưới 5 giờ Dưới 2 giờ 15 phút Dưới 55 phút 40 80
Dưới 6 giờ Dưới 2 giờ 30 phút Dưới 1 giờ 20 40
Dưới 7 giờ Dưới 2 giờ 45 phút Dưới 1 giờ 10 phút 10 20
Trên 7 giờ Trên 2 giờ 45 phút Trên 1 giờ 10 phút 5 10

*Thành viên không xác định câu lạc bộ chạy của mình trong mẫu đăng kí online sẽ không được tính điểm cho câu lạc bộ!

Câu lạc bộ chiến thắng trong Thử Thách Câu lac bộ chạy là hội có điểm tích lũy cao nhất từ tất cả thành viên. Câu lac bộ chạy Vô Định sẽ nhận được:
– 10 vé tham dự Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank kế tiếp.
– Được công nhận trên toàn thế giới ở trang web của chúng tôi, fanpage Facebook, Instagram và email gửi đến các vận động viên khác.

LƯU Ý!

– Mỗi vận động viên đăng ký cá nhân chỉ có thể tranh tài ở 1 trong 2 Thử thách câu lạc bộ chạy hoặc Thử thách danh nghiệp. Nếu bạn đã đăng ký có Thử thách doanh nghiệp, bạn sẽ được tính thành tích ở thử thách đó.

Mua vé sớm – Early bird
CỰ LY Đăng ký thông thường Nhóm I (100+ người tham dự) Nhóm II (50-99 người tham dự) Nhóm III (20-49 người tham dự)
MARATHON  1.675.000 VND 1.175.000 VND 1.250.000 VND 1.300.000 VND
BÁN MARATHON 1.400.000 VND 990.000 VND 1.030.000 VND 1.080.000 VND
10 KM 975.000 VND 690.000 VND 715.000 VND 755.000 VND
05 KM 675.000 VND 475.000 VND 495.000 VND 520.000 VND
KIDS RUN 575.000 VND 405.000 VND
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.